-
-

Digitaalinen laserskanneri

Laserskannauksen (LiDAR) RIEGL VUX-1 sarjan digitaalisen aallonmuodon analysointitekniikka monipisteskannereilla

- Pitkä mittausmatka ja korkea tarkkuus (saavutetaan aallonmuodon analysointitekniikalla)
- Tunkeutuu kasvillisuuden läpi (mahdollista vain monipistemittaavilla)
- Toimii myös monotonisissa ympäristöissä, joissa kuvaavien lennokkien kuva-algoritmit eivät toimi
- Mahdollistaa myös mittauksen yöllä, riippumatta kohteen valaistuksesta

-

Riegl VZ400 digitaalinen laserkeilain

Staattinen laserskannaus

3D Laserskanneri RIEGL VZ-400

Monipistemittaus 1,5…600m (0,5...700m)
2 mittaustaajuutta 300 kHz ja 100 kHz. Mittaustarkkuus ±5mm [ät] 100 m.
Toistotarkkuus ±3mm [ät] 100 m.
Mittausnopeus 120 poikkileikkausta per sekunti. Käyttölämpötila +40°…-40°C.
Typpikaasuhuuhdeltu maastomittauslaite. IP 64 luokitus.

Signaalin prosessointi, kaiun digitalisointi ja reaaliaikainen täyden aallonmuodon analysointi.
Aallonmuodon analysointiin perustuva monipistemittaus analysoi ja laskee palautuvasta signaalista useita mittauspisteitä per lähetetty mittauspulssi, mikäli säde osuu useampaan perättäiseen kohteeseen. Yhdestä pulssista laskettavien pisteiden määrä on rajoittamaton.


-

RIEGL VMQ-1 mobiililaserskannausjärjestelmä

Mobiililaserskannaus

RIEGL VMQ-1 mobiililaserskannausjärjestelmä
Mobiililaserskannauksella hankitaan tarkkaa, kokonaisvaltaista mittausaineistoa rakennetusta ympäristöstä –saavutettu tarkkuus riippuu käytettävästä laitteistoista ja sen osaavasta käytöstä.

Etuja:

- Turvallinen.
- Ihmiset ajoneuvossa, eivät liikenteen seassa tiealueella.
- Ajetaan muun liikenteen nopeudella.
- Ei häiriötä muulle liikenteelle, ei liikennejärjestelyjä.
- Perinteistä mittausta edullisempaa mittausalueen kasvaessa.
- Nopea.
- Nopeasti mobilisoitavissa.
- Hyvällä järjestelmällä lopputulos antaa huomattavasti enemmän yksityiskohtia kuin perinteinen mittaus.


-

RiCOPTER Automaattinen RPAS-laser-skannausjärjestelmä

UAV ilmalaserskanneri

UAV hype –miksi laserskannausta RPAS-lennokista?

RPAS-lennokin tuomat edut.

-Nopea käyttöönotto
-Joustavuus
-RPAS-lennokkilaserskannaus rikkoo rajoja tuoden perinteisen ilmalaskannauksen etuja helpommin käyttöön.

- Automaattinen mittausjärjestelmä.
- Oktokopteri.
- Taitettavat siivet.
- MTOM: <25 kg.
– max. 16 kg payload (akut ja mittalaitteet)
– Max. lentoaika 30 min per akkusetti.
– Toimituksessa vakiona 3 akkusettiä= 1h 30 min.
– Optimoitu RIEGLVUX-SYSin käyttämiseen.
-

RIEGL tekniikasta

UUTTA TEKNIIKKAA

RIEGLin V-sarjan laitteissa digitaalinen palautussignaalin käsittely mahdollistaa jopa 16 - ∞ mittauspisteen reaaliaikaisen erottelun yhdestä mittauspulssista aikaisemman yhden pisteen asemasta.

RIEGL’in Q -sarjan ilmalaserkeilaimissa digitoitu pulssi tallennetaan kokonaisuudessaan, jolloin jälkilaskennassa saadaan erotelluksi rajoittamaton määrä mittauspisteitä yhdestä pulssista.

MIKÄ ON MONIPISTELASER?

Monipistelaser perustuu pulssilaseriin (Time of Flight) eli pulssin edestakaisen kulkuajan mittaukseen. Monipistetekniikassa (Online Waveform Analysis) palautunut signaali digitoidaan, jolloin siitä pystytään erottamaan useita kaikuja. Jos mittauspulssi osuu vähintään koko säteen poikkipinnan kokoiseen tasomaiseen pintaan, pinnasta saadaan yksi kaiku. Kaiun muoto riippuu pinnan materiaalista, väristä ja pehmeydestä. Kun mittauspulssi osuu osittain eri pintoihin, palautuva kaiku on muodoltaan epämääräinen tai muodostuu useammasta toisistaan eroteltavista, eri muotoisista kaiuista.

MITTAUSPULSSIN REAALIAIKAINEN TULKINTA

Digitoimalla koko palautuva signaali, saadaan kaiut erotelluksi toisistaan. Jokaista osakaikua verrataan kaikukirjastoon, jolloin erimuotoiset kaiut saadaan tulkituksi matemaattisesti eri kaavoilla laskettuna. Samalla lasketut pisteet saadaan luokitelluiksi sekä mittausjärjestyksensä että laatunsa perusteella.

MITÄ HYÖTYÄ ON MONIPISTELASERISTA?

Kun verrataan monipistelasertekniikkaa normaaliin pulssilaseriin, suurimmiksi eduiksi muodostuvat: mittaustarkkuus, peitteisen alueen mittausmahdollisuus ja pisteiden luokittelu jatkokäsittelyn pisteaineiston siivouksen (editoinnin) nopeuttamiseksi.

Mittaustarkkuus paranee, koska nyt voidaan eri materiaaleista mitatut mittauspisteet laskea kullekin materiaalille ominaista palautuvan pulssin muotoa käyttäen.

Tavallaan peitteisiä alueita on myöskin sisätiloja ja putkistoja mitattaessa. Osa mittauspulssista osuu pilarin tai putken reunaan, osa jatkaa seuraavaan pintaan. Sama mittauspulssi voi ”hipaista” monta pintaa kunnes se on kokonaan heijastunut takaisin. Pistepilvissä näkyy aineiston käsittelyä vaikeuttavia ”ilmapisteitä” ja pistesuihkuja pylväiden ja putkien reunoissa. Monipistetekniikassa edellä mainittuja pisteitä ei juurikaan esiinny vaan muodostuu erillisiä pisteitä jokaiseen ”hipaistuun” pintaan. Lisäksi luokittelu mahdollistaa automaattisen editoinnin.

Ulkona mitattaessa, heinät, pensaat, puun oksat jne. estävät kokonaisen säteen tunkeutumisen varsinaiseen haluttuun mittauspintaan jolloin laskettu mittauspiste ei ole halutulla pinnalla vaan jossain ensimmäisen ja viimeisen kosketuspinnan välissä. Monipistetekniikassa peitteisessä pinnassa tulostuu eri kosketuspinnoista omat luokitellut pisteensä, jolloin myös halutulle oikealle pinnalle tulostuu luokiteltu piste.Riegl tekniikasta

-
In English  In Germany  På Svenska  

 
  11.3.2024
Uusi Leica BLK 360 G2 -laserskanneri!
Olemme hiljattain hankkineet käyttöömme Leica BLK360...


 
  2.11.2023
Meiltä nyt myös vesistömittaus- ja luotauspalvelut!
Monikeilaus eli monikanavainen kaikuluo...


 
  27.10.2023
Uusi valokuvausdrone on laskeutunut!
Kesän ja syksyn mittaan olemme testailleet ortokuvamos...
-

Etusivu
 
Palvelut
 
Laserskannaus
 
Kalusto
 
Referenssit
 
Galleria
 
Rekry
 
Yhteystiedot
 
-
 Yhteydenotto
-
 
289749 | Copyright © 2024 Vitomittaus. | Toteutus: Webbinen.net