-
-

Tjänster

Vitomittaus erbjuder dig heltäckande tjänster inom mätbranschen. Vi verkar i Västra Finland, Satakunta och hela Finland.

Vi har redan i flera års tid erbjudit våra kunder högklassig service. Som företag satsar vi på att mätningen och alla tillhörande arbeten alltid görs noggrant och yrkesmässigt. På detta sätt säkerställer vi att kunden får den bästa servicen i branschen.

-

Mätning av byggnader och broar

- Utmärknings- och relationsmätningar för pålning
- Utmärknings- och relationsmätningar för byggande
- Utmärknings- och relationsmätningar för broar
- Banmätningar
- Skapande av punktnät
- Kömätningar
- Uppföljningsmätningar
- Exakta avvägningar
- Massa- och mängdkalkyler

-

Kommunaltekniska mätningar

- Utmärknings- och relationsmätningar för vägar
- Utmärknings- och relationsmätningar för avlopps- och vattenledningar
- Utmärkning, kartläggning och mängdkalkylering av kablar
- Mängdkalkylering för grävning och utfyllnad
- Utmärkningsmätningar och mängdkalkyler för schaktning
- Bärighetsmätningar med Loadman och Heavy-Loadman-utrustning

-

Markundersökningar och täthetsmätningar

- Viktsondering
- Sticksondering
- Vingsondering
- Ostörd provtagning
- Installation av uppföljningsstänger

- Små täthetsmätningar med Loadman 2-fallviktsutrustning
- Täthetsmätningar av vägar och större helheter med HeavyLoadman-fallviktssläpvagn

-

Projektering

- Projektering av vägar och kommunal teknik samt arbetsbeskrivningar
- Utlåtanden om grundläggning
- Detalj- och strandplaneplanering
- Mätningar av terrängmodeller
- Bottenkartor
- Situationsritningar

-

3D-maskinstyrning

- Maskinstyrningsmodeller för grävmaskiner, schaktmaskiner och väghyvlar
- Basstationscontainrar och korrigeringsmeddelanden till arbetsplatsen
- Uthyrning och installation av hela maskinhuvudet
- Relationsmätningar och mängdkalkyler via maskinstyrning
- Kalibrering av utrustning för grävmaskiner

-

Laserskanning

- Skanning av byggnader inomhus samt fasader
[Situationsritningar, planritningar, sektionsritningar, fasadritningar]
[Färgning av punktmoln med fotografier eller värmekamerabilder. ]
- Skanning av gamla broar, situationsritningar och sektionsritningar för projektering
- Relationsmätning av nya broar genom skanning
- Exakta mängdkalkyler av berg och tippningsområden
- Skanning av gamla transportörer för projektering
- Mätning av rätheten av hisschakt

Vi laserskannar nästan alla slags objekt. Vi har en digital laserskanner, som är utrustad med en 36,2 Mpig digitalkamera och Flir A645 värmekamera.

Vi lämnar inte kunden i blåsten med det skannade materialet. Om kunden behöver material som behandlats vidare från punktmolnet i sig, så gör vi det. Vi levererar det material kunden önskar från punktmoln till 2D-skärningar och fram till modellering.

Ta kontakt och fråga oss mer om våra tjänster!

-

Värmefotografering

- Värmefotografering av byggnader och rapportering
-
Suomeksi  In English  In Germany  

-

Förstasidan
 
Tjänster
 
3D-laserskanning
 
Utrustning
 
Referenser
 
Bilder
 
Kontaktuppgifter
 
-
 Feedback Se
-
 
293585 | Copyright © 2024 Vitomittaus. | Toteutus: Webbinen.net